Navigácia

Obsah

Tlačivá - ostatné

Opatrovateľská služba:

Žiadosť o posúdenie

Potvrdenie lekára

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť o opätovné posúdenie

Žiadosť o zmenu rozsahu hodín poskytovania opatrovateľskej služby

Žiadosť o zmenu opatrovateľky

Žiadosť o skončenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby dohodou

Odhlásenie OSL

Vyhlásenie o majetku

Výkaz

Ostatné