Navigácia

Obsah

Kontakt

Poštová adresa:

Obec Telgárt
Telgárt 70
976 73 Telgárt
 

Spojenie:

Tel.: 048 6194600

Fax: 048/6194600

E-mail: obec@telgart.eu.sk

Všeobecné informácie: info@telgart.eu.sk

Podateľňa: podatelna@telgart.eu.sk

IČO: 00313874

Bankové spojenie:
2002388001/5600, Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK25 5600 0000 0020 0238 8001

Starosta :

Ing. Peter Novysedlák
E-mail: starosta@telgart.eu.sk, novysedlak.peter@telgart.eu.sk
Tel.: 048 6194600, 0918 454 935

 

Úradné hodiny

PONDELOK

7:30 – 16:00

UTOROK

7:30 – 16:00

STREDA

7:30 – 16:00

ŠTVRTOK

nestránkový deň

PIATOK

7:30 – 16:00

12:00-13:00 obedňajšia prestávka

Ohlasovňa požiarov:

Telefónne čísla: 150, 112

Obecný úrad (v čase 7:30-16:00) - 048 6194 600, Starosta obce - 0918 454 935

Siréna - označená červenou tabuľou "ohlasovňa požiarov" - budova školskej jedálne pri hasičskej zbrojnici zo strany ulice. 

Správca obsahu a technický prevádzkovateľ:

Obec Telgárt
Telgárt 70
976 73 Telgárt

IČO: 00313874

Informácie o napĺňaní webového sídla: webmaster@telgart.eu.sk