Navigácia

Obsah

Komisie

 

Komisia pre sociálne veci a zdravotníctvo

predseda: MVDr. Vasil Černák
členovia:

 

Komisia pre obchod, zásobovanie, cestovný ruch a financie

predseda: Ľubomír Šramko
členovia:

 

Komisia pre výstavbu, územné plánovanie životné prostredie a poľnohospodárstvo

predseda: Peter Vlček
členovia:

 

Komisia pre kultúru, školstvo vzdelanie a šport

predseda: MUDr. Hana Barlíková
členovia:

 

Komisia pre ochranu verejného poriadku

predseda: Mgr. Juraj Tulák
členovia:

 

Komisia na ochranu verejného záujmu

predseda: Mgr. Marián Černák
členovia: