Navigácia

Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.07.2017

Zmluva o dodávke

Zmluva č. 817016299

Neuvedené

obec

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

26.09.2017

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

43 200,00 EUR štyridsaťtritisícdvesto

P&L Slovakia, spol. s.r.o.

Obec Telgárt

26.11.2017

Zmluva o účinkovaní

Zmluva o účinkovaní

300,00 EUR

Obec Očová

Obec Telgárt

22.12.2017

MOPS

ZM_SEP-IMRK3-2017-001559

100 805,40 EUR jedenstotisícosemstopäť

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Obec Telgárt

12.04.2018

Zmluva

13/2018

Neuvedené

Gymnázium BB

Obec Telgárt

16.04.2018

Zmluva

148 478

Neuvedené

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Telgárt

26.04.2018

Zmluva

01/2018/13

Neuvedené

Lesy SR

Obec Telgárt

21.05.2018

Zmluva

401/17/A

Neuvedené

Archosbb

Obec Telgárt

22.05.2018

Zmluva

Ekolumi

Neuvedené

Ekolumi

Obec Telgárt

22.05.2018

Zmluva

Ekolumi - papier

Neuvedené

Ekolumi

Obec Telgárt

07.06.2018

audit

audit

Neuvedené

Ing. Cibulová Daniela

Obec Telgárt

29.06.2018

Zmluva o účinkovaní

Zmluva FsK Detva

Neuvedené

Obec Telgárt

Mesto Detva

11.07.2018

Zmluva

bbsk dotácia

Neuvedené

BBSK

Obec Telgárt

17.07.2018

Zmluva o spolupráci

USVRK_ZM_USVRK-OIP-2018/000768-081_2018

Neuvedené

Obec Telgárt

Min. vnútra SR

03.09.2018

Zmluva

Komunálna poisťovňa

Neuvedené

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Telgárt

28.09.2018

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

USVRK-OIP-2018/001461-004

66 738,09 EUR šesťdesiatšesťtisícsedemstotridsaťosem

Obec Telgárt

Min. vnútra SR

19.10.2018

Zmluva o účte

2002387017

Neuvedené

Obec Telgárt

Prima banka Slovensko, a.s.

21.12.2018

Zmluva o poskytnutí NFP

ZM_SEP-IMRK2-2018-002429

55 289,86 EUR

Obec Telgárt

Min. vnútra SR

27.12.2018

Dodatok č. 1

Dodatok 1

Neuvedené

Obec Telgárt

Min. vnútra SR

24.01.2019

Autorská zmluva

Autorská zmluva

1 000,00 EUR jedentisíc

RNDr. Peter Koleda, PhD.

Obec Telgárt

08.03.2019

Zmluva o dielo

1A - PS/SK – 2019

3 950,00 EUR tritisícdeväťstopaťdesiat

Agroprojekt

Obec Telgárt

09.04.2019

Zmluva o dielo

04/2019

3 912,00 EUR tritisícdeväťstodvanásť

Kováč Architects s.r.o.

Obec Telgárt

15.04.2019

Zmluva o poskytnutí služby

03032019A

53 836,46 EUR päťdesiattritisícosemstotridsaťšesť

Pro Class s.r.o.

Obec Telgárt

03.06.2019

Zmluva: Humanitárna pomoc

78/2019

800,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Obec Telgárt

03.06.2019

Zmluva: Poskytnutie finančných prostriedkov

19-441-00665

10 000,00 EUR

Fond na podporu umenia

Obec Telgárt

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: