Navigácia

Obsah

Uznesenia a zápisnice obecného zastupiteľstva

Rok 2019

Zápisnica z OZ konaného dňa 25.10.2019 Stiahnuté: 7x | 11.11.2019

Uznesenie z OZ konaného dňa 16.08.2019 Stiahnuté: 3x | 25.09.2019

Zápisnica z OZ konaného dňa 16.08.2019 Stiahnuté: 51x | 17.09.2019

Uznesenie z OZ konaného dňa 21.06.2019 Stiahnuté: 68x | 23.07.2019

Zápisnica z OZ konaného dňa 21.06.2019 Stiahnuté: 60x | 23.07.2019

Uznesenie z OZ konaného dňa 26.04.2019 Stiahnuté: 53x | 31.05.2019

Zápisnica z OZ konaného dňa 26.04.2019 Stiahnuté: 66x | 31.05.2019

Uznesenie z OZ konaného dňa 22.02.2019 Stiahnuté: 103x | 18.03.2019

Zápisnica z OZ konaného dňa 22.02.2019 Stiahnuté: 142x | 18.03.2019

Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva v obci Telgárt na rok 2019 Stiahnuté: 215x | 28.12.2018

Rok 2018

Uznesenie z OZ konaného dňa 28.12.2018 Stiahnuté: 89x | 16.01.2019

Zápisnica z OZ konaného dňa 28.12.2018 Stiahnuté: 105x | 16.01.2019

Uznesenie z OZ konaného dňa 14.12.2018 Stiahnuté: 96x | 02.01.2019

Zápisnica z OZ konaného dňa 14.12.2018 Stiahnuté: 106x | 28.12.2018

Uznesenie z ustanovujúceho OZ konaného dňa 23.11.2018 Stiahnuté: 124x | 27.11.2018

Zápisnica z ustanovujúceho OZ konaného dňa 23.11.2018 Stiahnuté: 149x | 27.11.2018

Uznesenie z OZ konaného dňa 26.10.2018 Stiahnuté: 98x | 27.11.2018

Zápisnica z OZ konaného dňa 26.10.2018 Stiahnuté: 104x | 27.11.2018

Uznesenie z OZ konaného dňa 24.08.2018 Stiahnuté: 150x | 10.09.2018

Zápisnica z OZ konaného dňa 24.08.2018 Stiahnuté: 274x | 10.09.2018

Stránka