Navigácia

Obsah

Úradná tabuľa

stránka sa pripravuje


Ostatné dokumenty

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
VZN 1/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia 31.07.2019 31.08.2019
Rozpočet 2019 - návrh 28.11.2018 31.12.2019
Nájomná zmluva - lyžiarske stredisko 28.11.2018 31.12.2019
Nájomná zmluva - pozemok - návrh 28.11.2018 31.12.2019