Navigácia

Obsah

Mgr. Anna Krušinská

vCard

Úloha v org. štruktúre

Komisia pre kultúru, školstvo vzdelanie a šport - Komisia pre kultúru, školstvo vzdelanie a šport

Zastupiteľstvo - Zastupiteľstvo

Komisia na ochranu verejného záujmu - Komisia na ochranu verejného záujmu